Stockholm

 +46 8-531 860 45

  Map & contactinfo

Göteborg

 +46 31-797 85 45

  Map & contactinfo

back start

Quality & Environment

Our focus on quality and environmental aspects has always been an integral part of our business and we are, since many years, certified according to ISO 9001 and ISO 14001.

iso swe

Nedan kan Du läsa vår Kvalitets- och Miljöpolicy!

 

Kvalitets- och Miljöpolicy, INOMEC AB

2016-10-13

INOMEC AB hyr ut och säljer produkter för lyfthantering. INOMEC ´s produkter är från världsledande tillverkare, kända för sin kvalitet och tekniska överlägsenhet.

Kvalitet för oss är att tillfredsställa våra kunders krav, behov och förväntningar samt snabba leveranser. Kvalitén skall vara sådan att den utgör en väsentlig köpanledning för kunderna. Detta ska åstadkommas med pålitliga och effektiva mål samt rutiner som säkerställs genom kontinuerliga uppdateringar och förbättringar.

Det är en självklarhet för oss att hålla oss informerade om och följa innehåll i lagar och förordningar som berör vår verksamhet och med god marginal uppfylla de krav som kunder, myndigheter och andra intressenter kräver och förväntar sig av oss.

Vi prövar ständigt vår verksamhet utifrån kretsloppstanken samt förebygger och kontinuerligt minskar miljöpåverkan i vår verksamhet med fokus på transporter.

Genom kontinuerlig information och fortbildning ska vi göra alla berörda parter medvetna om sina möjligheter att medverka till kvalitets- och miljömålsättningar i vår verksamhet.

Denna kvalitet- och miljöpolicy gäller för INOMEC AB som medlem i Södertälje Kvalitets- och Miljögrupp.

pdfLadda ned som pdf